Huizen bouwen voor de toekomst

Easy Housing bouwt aan een betere toekomst voor gezinnen over de hele wereld. Ons circulaire en klimaatbestendige bouwconcept biedt een comfortabel, veilig en betaalbaar thuis voor iedereen. Dit is de duurzame oplossing voor het wereldwijde woningen tekort.

Easy Housing biedt een circulaire en klimaatbestendige bouwtechnologie voor opkomende economieën, gebaseerd op duurzaam hout. Wij ontwikkelen de blauwdrukken en leveren gecertificeerd hout aan onze bouwpartners. Onze woningen zijn afgestemd op de lokale wensen en stimuleren de lokale bouwindustrie. De huizen slaan koolstof op in hun houten constructie, waardoor ze koolstofnegatief zijn. Op die manier verminderen we COmet 260% in vergelijking met betonnen huizen! Bovendien zijn onze huizen bestand tegen overstromingen en orkanen.

Interesse in samenwerking? Neem contact met ons op om de mogelijkheid voor een project of partnerschap te bespreken.

Onze kernwaarden

Het Easy Housing concept is gebaseerd op vier kernwaarden. Wij zien deze waarden als fundamenteel om aan de wereldwijde vraag naar duurzame en betaalbare huisvesting te voldoen.

klimaatadaptief & koolstof negatief

Easy Houses zijn zo ontworpen dat ze klimaatadaptief en bestand zijn tegen klimaatrampen, zoals overstromingen en orkanen. De huizen zijn koolstofnegatief, omdat ze COopslaan in hun houten frames. Bovendien wordt er geen beton gebruikt, wat de CO2-uitstoot met 260% vermindert. Easy Housing biedt dus zowel klimaatadaptatie en mitigatie voordelen.

circulair & biobased bouwsysteem

Easy Houses zijn volledig circulair, wat betekent dat de huizen gemakkelijk kunnen worden hergebruikt, herbestemd, verplaatst, herbouwd, incrementeel uitgebreid en gerepareerd door afzonderlijke onderdelen te vervangen. Bij goed onderhoud heeft het duurzame hout een eeuwenlange levensduur. Bovendien creëert ons systeem geen afval tijdens de bouw noch aan het einde van de levensduur.

culturele integratie & lokale arbeid

Wij werken samen met lokale partners en andere belanghebbenden. Zo ondersteunen wij de lokale bouwsector om over te schakelen op duurzamere praktijken en creëen we lokale werkgelegenheid. Dankzij de designflexibiliteit van onze huizen kan elk project worden afgestemd op lokale voorkeuren en behoeften, zoals culturele aspecten, beschikbare bouwmaterialen en klimaatomstandigheden.

schaalbaar & gestandaardiseerd

Onze bouwtechnologie bestaat uit gestandaardiseerde technische details en afmetingen. Hierdoor biedt het veel verschillende opties voor plattegronden en typologieën. Voor elk project stellen wij een lokale waardeketen op en werken wij met lokale materialen en arbeidskrachten, om de logistiek te optimaliseren voor elke markt waarin wij actief zijn.

Doe mee!

Easy Housing werkt samen met partners in de gehele bouwketen. Wij leveren de blauwdrukken van ons concept zodat bouwpartners kunnen overstappen op onze duurzame bouwmethode. Heeft u interesse in een samenwerking? Neem contact met ons op! 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

De impact van duurzame huisvesting

Het wereldwijde tekort aan huisvesting is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. In 2030 wordt het tekort aan woningen geschat op 300 miljoen woningen, voornamelijk op het Zuidelijke halfrond! De bouwsector veroorzaakt echter een hoge CO2-uitstoot en creëert grote hoeveelheden afval. De cementindustrie alleen al is verantwoordelijk voor 8% van alle emissies wereldwijd. Als we blijven bouwen met traditionele materialen zal dit een verwoestende impact hebben op het milieu. Easy Housing biedt een duurzaam alternatief.

Circulaire economie

Easy Housing is gebaseerd op circulaire bouwprincipes. Hierdoor behouden we de materiaalwaarde en creëren we geen afval. In plaats van lijm of spijkers te gebruiken, wordt elk onderdeel in elkaar geschroefd en kan het ook weer uit elkaar worden gehaald. Dit betekent dat onze circulaire woningen kunnen worden hergebruikt, herbestemd, verplaatst, herbouwd, stapsgewijs uitgebreid en onderhouden door individuele componenten te vervangen. Het toepassen van circulaire ontwerpprincipes heeft vele voordelen:

Geen afval

Geen uitstoot

Geen uitputting

Lange termijn waarde

Klimaatverandering

Klimaatverandering heeft gevolgen voor mensen over de hele wereld. Veel mensen op het zuidelijk halfrond wonen in gebieden die gevoelig zijn voor klimaatrampen, zoals overstromingen en orkanen. Dit maakt hen en hun huizen uiterst kwetsbaar. Het is van essentieel belang dat woningen bestand zijn tegen klimaatverandering. Easy Housing biedt zowel adaptatie- als mitigatievoordelen.

Adaptatie

Easy Houses zijn bestand tegen natuurrampen, zoals overstromingen en orkanen.
Easy Houses zijn zo ontworpen dat ze energie- en waterefficiënt zijn. Zonnepanelen en regenwateropvang kunnen worden geïnstalleerd.
Het concept kan worden aangepast op vrijwel elk klimaattype.
Previous
Next

Mitigatie

Onze duurzame bosbouwpartners vergroten de biodiversiteit en de veerkracht van het ecosysteem.
Het vermijden van beton vermindert de CO2-uitstoot met 14 ton CO2 per woning.
Easy Housing bespaart 36 ton kg CO2 per woning van 100 m². Dit staat gelijk aan 180.000 rijden in een auto.
Het duurzame hout dat in onze huizen wordt gebruikt, slaat gemiddeld 22 ton CO2 op per woning.
Previous
Next

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Huisvesting is duidelijk verbonden met SDG 11 – Duurzame Steden en Gemeenschappen. Het ligt echter ook aan de basis van de andere Sustainable Development Goals (SDG’s). Zonder betaalbare duurzame huisvesting zullen we deze doelen niet kunnen bereiken. Easy Housing heeft een positieve impact op 16 van de 17 doelstellingen.

Toegang tot betaalbare huisvesting is een van de belangrijkste factoren in het bestrijden van armoede. Het heeft direct invloed op het vermogen van een gezin om in voldoende mate te kunnen voorzien in hun andere basisbehoeften, zoals voedsel, water en energie; en om te sparen voor structurele zaken, zoals de opleiding van hun kinderen.

Het creëren van betaalbare huisvesting houdt rechtstreeks verband met het vermogen van een huishouden om te voorzien in zijn basisbehoeften, zoals voedsel. Betaalbare huisvesting zorgt voor meer spaargeld, nieuwe economische mogelijkheden voor huishoudens en minder ongelijkheid. Al deze factoren zullen bijdragen tot de uitroeiing van honger.

Leven in een veilige en comfortabele woning heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Het kan stress verminderen, de blootstelling aan ziekten beperken, de hygiëne verbeteren en het is bewezen dat vooral houten woningen een positief effect hebben op het welzijn van mensen en een hoger wooncomfort bieden.

Het verband tussen een veilige en betaalbare woning en onderwijs is tweeledig. Ten eerste creëert een betaalbare woning ruimte in de financiën van een huishouden om het onderwijs van hun kinderen te betalen. Ten tweede biedt een fatsoenlijke woning de juiste omstandigheden voor kinderen om thuis huiswerk te maken en te studeren.

Wanneer een gezin toegang heeft tot betaalbare huisvesting, is de kans groter dat de meisjes in het huishouden onderwijs en gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Adequate huisvesting zorgt ook voor een veiliger leefomgeving, waardoor de kans op blootstelling aan gender-gerelateerd geweld afneemt.

Door water overgebrachte ziekten veroorzaken nog steeds veel problemen, maar die kunnen gemakkelijk worden opgelost met goede sanitaire voorzieningen en riolering. In ons bouwsysteem is het gemakkelijk om dergelijke infrastructuur aan te sluiten en te onderhouden. Daarnaast kan het afvloeiende regenwater van het dak worden opgevangen en opgeslagen in regenwatertanks.

De daken van Easy Houses zijn sterk genoeg om zonnepanelen te dragen. De huizen kunnen zo hun eigen zonne-elektriciteit produceren en opslaan. De huizen hebben ook veel passieve ontwerpprincipes waardoor ze energie-efficiënt zijn, zoals geventileerde gevels en een overstek dat op warme dagen de zon tegenhoudt.

Zonder een goede woning is het moeilijker om een baan te vinden en goed te functioneren op de arbeidsmarkt, omdat je misschien niet voldoende kunt rusten of niet voor je persoonlijke hygiëne kunt zorgen. Adequate huisvesting is dus essentieel voor de lokale economie. Daarnaast zorgt Easy Housing ook voor lokale werkgelegenheid.

De houtindustrie zal een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de huizencrisis. Easy Housing zal de houtindustrie stimuleren tot duurzame innovatie en uitbreiding, toegang verlenen tot internationale markten, en het onbenutte potentieel van duurzame bosbouw vergroten.

Wanneer huishoudens met een laag inkomen toegang krijgen tot betaalbare huisvesting, kan dit onder meer hun gezondheid, welzijn en baankansen verbeteren, waardoor armoede zal afnemen. Hoe beter huisvesting toegankelijk is voor lage-inkomensgroepen, hoe meer het zal helpen om de ongelijkheid in de samenleving te verminderen.

Om echte duurzame steden te creëren – zowel environmenteel, economisch en sociaal – is een inclusieve en gemengde stadsplanning van groot belang. Easy Housing is een duurzaam bouwsysteem dat vele opties biedt voor verschillende woningtypologieën, -clusters en -wijken, allemaal binnen een gestandaardiseerd systeem.

Easy Housing is volledig circulair. Onze woningen kunnen gemakkelijk worden hergebruikt, herbestemd, verplaatst, herbouwd, stapsgewijs uitgebreid en gerepareerd. Deze circulaire ontwerpaspecten maken eenvoudig onderhoud en reparaties, nieuwe gebouwfuncties, nieuwe soorten financiële middelen, en lange termijn waarde mogelijk.

Easy Houses zijn koolstof negatief! Per kg hout wordt er 1,5 kg CO2 opgeslagen, en door geen beton te gebruiken wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd. In totaal zorgt een gemiddelde Easy Housing woning van 100 m2 voor een CO2-reductie van 25.500 kg.

Ontbossing en het verlies van biodiversiteit zijn één van de grootste problemen van deze tijd. Door meer gebruik te maken van duurzaam hout, zal de duurzame bosbouw toenemen en dus ontbossing en biodiversiteitsverlies tegengaan. Daarnaast zal het gebruik van hout een enorme vermindering in de koolstofuitstoot van de bouwsector mogelijk maken.

Huisvesting en instituties zijn op twee wijze met elkaar verbonden: 1) sterke instituties zijn nodig om klimaatbestendige, inclusieve en welvarende steden te verwezenlijken; en 2) duurzame betaalbare huisvesting is van groot belang voor het creëren van welvaart op alle niveaus in de maatschappij.

De bouwsector is een complex web van belanghebbenden die allemaal moeten samenwerken om een overgang naar duurzaam en circulair bouwen te bewerkstelligen. Ons partnerschapsmodel faciliteert dit door samen te werken met lokale partners, ons duurzame bouwconcept aan te bieden en te zorgen voor culturele integratie.

Onze partners:

Genoemd op: 

Huidige projecten

In november en december 2021 hebben we twee starterswoningen gebouwd in Beira, Mozambique. Momenteel werken we aan de evaluatie van dit project.

In februari 2022 hebben we ons eerste project in Oeganda voltooid, waar we een gezinswoning hebben gebouwd voor een particuliere klant in het district West Nile.

Momenteel plannen we ons eerste project in Ghana, en verkennen we ook verschillende andere markten. In Oeganda zijn we bezig met ons eerste project in de vluchtelingencontext.

Kijk op de Projecten pagina voor meer informatie!

Receive the brochure